YILLAR İTİBARİYLE AÇILAN VE ÇIKAN DAVALARDA TCK MADDELERİ VE ÖZEL KANUNLARA GÖRE SANIK SAYILARI
 
 
 
 
 
 
 
2011 Yılı Ceza Mahkemelerine 5237 Sayılı TCK ile İlgili Açılan Davaların Suç Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2011 Yılı Ceza Mahkemelerine 765 Sayılı TCK ile İlgili Açılan Davaların Su Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2011 Yılı Ceza Mahkemelerine Özel Kanunlar Uyarınca Açılan Davaların Suç Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2011 Yılı Ceza Mahkemelerinde 5237 Sayılı TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların ve Suç Türüne Göre Dağılımı
2011 Yılı Ceza Mahkemelerinde 765 Sayılı TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların ve Suç Türüne Göre Dağılımı
2011 Yılı Ceza Mahkemelerinde Ceza Hükmü Taşıyan Özel Kanunlar Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların Suç Türüne Göre Dağılımı
2010 Yılı Ceza Mahkemelerine 5237 Sayılı TCK ile İlgili Açılan Davaların Suç Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2010 Yılı Ceza Mahkemelerine 765 Sayılı TCK ile İlgili Açılan Davaların Su Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2010 Yılı Ceza Mahkemelerine Özel Kanunlar Uyarınca Açılan Davaların Suç Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2010 Yılı Ceza Mahkemelerinde 5237 Sayılı TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların ve Suç Türüne Göre Dağılımı
2010 Yılı Ceza Mahkemelerinde 765 Sayılı TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların ve Suç Türüne Göre Dağılımı
2010 Yılı Ceza Mahkemelerinde Ceza Hükmü Taşıyan Özel Kanunlar Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların Suç Türüne Göre Dağılımı
2009 Yılı Ceza Mahkemelerine 5237 Sayılı TCK ile İlgili Açılan Davaların Suç Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2009 Yılı Ceza Mahkemelerine 765 Sayılı TCK ile İlgili Açılan Davaların Su Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2009 Yılı Ceza Mahkemelerine Özel Kanunlar Uyarınca Açılan Davaların Suç Türü ve Sayısı ile Sanıkların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
2009 Yılı Ceza Mahkemelerinde 5237 Sayılı TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların ve Suç Türüne Göre Dağılımı
2009 Yılı Ceza Mahkemelerinde 765 Sayılı TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların ve Suç Türüne Göre Dağılımı
2009 Yılı Ceza Mahkemelerinde Ceza Hükmü Taşıyan Özel Kanunlar Uyarınca Karara Bağlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Kararların Suç Türüne Göre Dağılımı